Indywidualne rozwiązania - ATK GPS
Logowanie

Opracowanie rozwiązań niestandardowych

System nawigacyjny GPS/GLONASS Wialon może być zintegrowany z różnymi serwisami do planowania i zarządzania środkami przedsiębiorstwa: z wersją 1C w użyciu, systemem ERP i innymi serwisami.

Zautomatyzowany sposób wymiany pomoże w przekazywaniu niezbędnych informacji z jednego serwisu do drugiego oraz w ich efektywnym wykorzystaniu. Opcja ta eliminuje konieczność porównywania danych z różnych źródeł i ręcznego ich wypełniania.

Tworzenie aplikacji (apps) na bazie systemu monitoringu.

Można stworzyć aplikacje dopasowane do indywidualnych potrzeb biznesowych. Rozwiązania programowe mogą być realizowane zarówno w systemie monitoringu, jak i w postaci niezależnych aplikacji mobilnych.

Nimbus
Fleetrun
Logistics
Eco driving
Hecterra

Monitorowanie pojazdów kursowych na stałych trasach

Aplikacja Nimbus została stworzona do monitorowania pracy publicznego transportu pasażerskiego. Serwis łączy w sobie podstawowe funkcje monitorowania transportu, jak również specjalne funkcje monitorowania pojazdów w trasie.

Nimbus umożliwia tworzenie przystanków, korygowanie tras, rozmieszczanie pojazdów według kursów, a także pozwala na prowadzenie kontroli nad wykonaniem rozkładu jazdy. W serwisie dostępny jest elastyczny system praw dostępu, który pozwala na efektywny podział obowiązków pomiędzy pracowników.

Obejrzeć prezentację

+Plusy

 • Rozliczenie liczby nieużywanych pojazdów
 • Planowanie obslugi technicznej
 • Monitorowanie stanu floty
 • Kontrola przeterminowanych usług, kosztów i czasowych strat

Kierowanie obsługą techniczną parku samochodowego

Aplikacja Fleetrun pomaga efektywnie zarządzać procesem technicznej obsługi floty. Dzięki temu serwisowi można planować, kontrolować i prognozować koszty utrzymania pojazdów.

Fleetrun może pomóc znacząco obniżyć koszty operacyjne, zminimalizować częstotliwość występowania niesprawności pojazdów lub ich elementów oraz wykluczyć kosztowne i długie przestoje.

Obejrzeć prezentację

+Plusy

 • Rozliczanie ilości pojazdów niewykorzystanych
 • Planowanie obsługi technicznej
 • Monitorowanie stanu floty
 • Śledzenie zaległych usług, kosztów i kosztów czasowych

Monitorowanie służb dostawczych

Aplikacja Logistics pomoże Państwu w efektywnej organizacji transportu, optymalizacji procesów transportowych i znacznej redukcji kosztów. Serwis dysponuje zarówno wersją Web jak i mobilną, które rozwiązują szeroki zakres zadań w tym kierunku.

Dzięki wersji internetowej serwisu można efektywnie zorganizować zarządzanie i kontrolę logistyki transportu. Mobilna wersja Logistyki przeznaczona jest do pracy z kurierami i innymi pracownikami mobilnymi.

+Plusy

 • Organizacja przewozów
 • Optymalizacja procesów transportowych
 • Obniżanie kosztów

Kontrola jakości prowadzenia pojazdów

Aplikacja Eco Driving została stworzona w celu monitorowania i oceny jakości jazdy pracowników Państwa floty. Aplikacja efektywnie rozwiązuje szereg aktualnych zadań z zakresu optymalizacji zarządzania pojazdami.

Moduł Eco Driving oferuje różnorodne ustawienia parametrów i zapewnia kompleksową ocenę jakości jazdy. Serwis pozwala na szybkie uzyskanie ogólnej oceny jakości jazdy pojazdów floty, z wybranego przedziału czasowego lub innej interesującej nas perspektywy

+Plusy

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Bezpieczne dostawy ładunków
 • Oszczędność paliwa
 • Redukcja zużycia pojazdu

System monitorowania rolnictwa

Aplikacja Hecterra została zaprojektowana specjalnie dla sektora rolniczego. Serwis umożliwia wykorzystanie danych telematycznych do monitorowania prac wykonywanych na polach.
Serwis jest przeznaczony do dostarczania profesjonalistom z branży rolniczej danych w czasie rzeczywistym dotyczących prowadzonych prac na polach rolnych, zasiewów i wykonywanych zabiegów.

Natychmiastowe i dokładne dane o stanie pól i wykonywanych na nich pracach pozwalają w pełni kontrolować pracę przedsiębiorstwa rolnego i budować w nim najbardziej efektywne procesy biznesowe.

Zobacz prezentację

+Plusy

 • Kompleksowe dane dotyczące pracy wykonywanej na polu
 • Maksymalna dokładność danych przy obliczaniu wymiarów pól o skomplikowanych kształtach
 • Automatyczne obliczanie kluczowych parametrów wydajności
 • Możliwość przesyłania danych z Hecterra do 1C

Zostaw nam swoje dane, jeśli chcesz otrzymywać więcej informacji
Nazwa*
E-mail*
Telefon*
Twoja firma
Wiadomość*